13. jul, 2012

Maria Gullsko

Maria Gullsko eller Tiriltunge - blomst med mange navn
Tiriltunge er flerårig plante og kan bli opptil 30 cm høy. Den har gule, ofte noe rødfarga blomster som gjerne sitter 3 - 4 sammen. Tiriltunge blomster i juni - juli.
Blomstene ligner på gul flatbelg Lathyrus pratensis, men denne har smalere og større småblad med klengetråd i enden. Tiriltunge er svært variabel. I Norge finnes tre ulike raser; vanlig tiriltunge (var. corniculatus), fjelltiriltunge (var. borealis) og veitiriltunge (var. sativus).  Tiriltunge i full blomst. Foto: Gunnar Engan, Skog og landskapVeitiriltunge er kommet inn med såfrø i nyere tid. Den er mer opprett og høyvokst enn våre stedegne tiriltunger. Disse har som regel nedliggende stengler og blir sjelden særlig høye. Tiriltunge har, i likhet med de andre artene i ertefamilien, rotknoller med nitrogenfikserende bakterier. Disse gjør plantene i stand til å skaffe seg nitrogen fra lufta.

Foto: G.E. Martinsen

Maria Gullsko eller Tiriltunge - blomst med mange navn
Tiriltunge er flerårig plante og kan bli opptil 30 cm høy. Den har gule, ofte noe rødfarga blomster som gjerne sitter 3 - 4 sammen. Tiriltunge blomster i juni - juli.
Blomstene ligner på gul flatbelg Lathyrus pratensis, men denne har smalere og større småblad med klengetråd i enden. Tiriltunge er svært variabel. I Norge finnes tre ulike raser; vanlig tiriltunge (var. corniculatus), fjelltiriltunge (var. borealis) og veitiriltunge (var. sativus). Tiriltunge i full blomst. Foto: Gunnar Engan, Skog og landskapVeitiriltunge er kommet inn med såfrø i nyere tid. Den er mer opprett og høyvokst enn våre stedegne tiriltunger. Disse har som regel nedliggende stengler og blir sjelden særlig høye. Tiriltunge har, i likhet med de andre artene i ertefamilien, rotknoller med nitrogenfikserende bakterier. Disse gjør plantene i stand til å skaffe seg nitrogen fra lufta.

Foto: G.E. Martinsen

Nyeste kommentarer

29.06 | 18:52

En fantastisk plass ❤️

11.02 | 07:35

Hei!
Vi er mange med aner etter Ermegaard Benkestok på 8157 Meløy. Her ble det også avholdt Benkestok-seminar for noen tiår siden. Meløygården, Ermegaards sete, er bevart som bygdetun. Velkommen!

09.05 | 17:32

Også Benkestok, senere Ellingsen

10.11 | 21:21

Så koselig hjemmeside. Her får man virkelig ett innblikk i livet på Klakken Gård!