30. mai, 2012

Den nyfødte valpen

Den nyfødte valpen

DEN NYFØDTE VALP
HVORDAN FORBEDRE OVERLEVELSESPROSENTEN

Som oppdretter ser du fram mot fødselen med forventning enten du er fersk eller erfaren. Du drømmer om normale. spreke, lubne valper. Uten påvisbare lyter,som vi ofte skrev på valpeattestene- et utrykk for at valpene var uten synlige feil. Som regel går det også bra,tispene har i seg et morsinstinkt og innebygd kunnskap som vi mennesker må på kurs for å lære. Det er fantastisk å se hvordan tispa greier fødselen sjøl, fjerner etterbyrden (morkaka), slikker ren valpen, og på den måten aktiviserer valpen til å begynne å lete etter den livgivende puppen.


Men ikke alltid går det normalt. Mye kan skje. Valper som blir liggende for lenge i fødselsveien feks..
Det kan skyldes mangelfulle veer hos tispa, eller at valpen er spesielt stor noe som ikke er uvanlig ved små kull (1-2 valper).
Slike valper kan dø pga. dårlig blodtilførsel, eller de kan være så svak etter den harde fødselen at de ikke har krefter til å følge sine instinkter Påkjenninger kan valpene få også i forbindelse med keisersnitt, i tillegg er kanskje ikke tispa da heller i stand til å ta seg av valpene på beste måte.

Slappe valper . eller valper som mora ikke aktiviserer, har gjerne problem med å få i gang respirasjonen. De ligger og gaper med blå tunge. For å tømme ut eventuelt fostervann som valpen kan ha slukt , svinges. valpen flere ganger fram og tilbake med hodet ned.
Kroppen og hodet må støttes spesielt godt under denne behandlingen. Deretter må du massere valpen med klut. Valpene tåler litt &'tøff&' behandling.
Studér tispa når hun gjør det samme , hun er heller ikke så veldig skånsom.
Munn mot munn-metoden kan også forsøkes som sjokkbahandling dersom en er rask med å tørke valpen godt etterpå.

Nyfødte valper har dårlig evne til å regulere kroppstempereaturen. Derfor er det veldig viktig at valpene har det tørt og varmt. Dette er første bud for å få et godt resultat. Ved nedsatt respirasjon blir evnen til å regulere temperaturen enda dårligere, og valpen kan dø av sirkulasjonssvikt.
Sterk innavl kan føre til svakere valper !

Statistikker viser at 1 av 3 valper dør i løpet av de første leveukene i gjennomsnitt.
Dette går det an å gjøre noe med!

En del av valper dør på grunn av misdannelser og infeksjoner, altså bestemte årsaker som lar seg påvise.
Men altfor mange valper dør av &'ukjent &' årsak. I litteraturen kan vi lese om såkalte &'fadding puppies&', det er en sjukdomstilstand av ukjent årsak på nyfødte valper.
Ofte blir flere valper i kullet sjuke, slappe og vil ikke suge og mange dør på tross av behandling. Jeg ser ikke bort fra at også denne sjukdomstilstanden har miljøbetingede årsaksfaktorer.
Det er i alle fall når det gjelder miljøet at du som oppdretter bør yte størst innsats for å bedre resultatet. Særlig bør du være oppmerksom på følgende faktorer.

A: Varmt trekkfritt, og tørt i valpekassen

B: God hygiene. Lag valpekassen slik at den er lett å holde ren og at den er lett tilgjengelig for tispa

C: Ha gode rutiner, opptre rolig og noter valpenes vekt med jevne mellomrom

D: Vær like omhyggelig med kontroll av tispa med hensyn til på sykdomstegn, manglende mjølkeproduksjon etc.

E: Sørg for at tispa blir vaksinert mot de vanlige virusinfeksjoner de siste månedene før fødsel. Gjerne i drektig tilstand.

Vi vet at valpen tåler svært lite, og får raskere problem ved sjukdom enn et voksent individ. Dersom valpen ikke får nok mjølk fra tispa har den ikke så store reserver å ta av.
Det lille den har av kroppsfett brytes raskt ned, og temperaturen synker fort.
Nok mjølk og varme er alfa omega. Valper som først blir sjuke i 2. leveuke eller senere har mye større sjanse for å overleve enn de som blir sjuke i 1. leveuke

Er valpedødeligheten stor hos en oppdretter, er det viktig at døde valper blir obdusert.
Kontakt veterinær for å få hjelp til dette. En obduksjon kan i de fleste tilfeller avsløre dødsårsaken. Det kan være infeksjoner, medfødte defekter, men også skader , dårlige morsegenskaper hos tispa, for tidlig fødsel, matmangel etc.
Dersom vi lærer mer om årsakene til valpedødelighet, kan vi lettere bedre resultatet i oppdrettct, ikke minst øke gleden med en fin hobby.

OPPSKRIFT PÅ MJØLKERSTATNING I TILFELLE TlSPA HAR FOR LITE MJØLK

8 dl melk
2 dl 10% fløte
1 ts benmel
1 eggeplomme
10 dråper tran
Dette røres sammen og under omrøring tilsettes l ss 10% sitronsyre.

Mengdetabell:
Valpens alder i dager .........Mengde mjølkeblanding pr.dag i dager i % av kroppsvekten
...............3 ...........................................15-20
...............7 ...........................................22-25
.............14 ...........................................30-32
.............21 ...........................................35-40
Mengden reduseres dersom valpen får noe fra mora.
De første 3 leveuker mates valpene hver 4.time. Senere 4-5 ganger i døgnet.


Jon Snøfugl
Heimdal Dyreklinikk

Nyeste kommentarer

29.06 | 18:52

En fantastisk plass ❤️

11.02 | 07:35

Hei!
Vi er mange med aner etter Ermegaard Benkestok på 8157 Meløy. Her ble det også avholdt Benkestok-seminar for noen tiår siden. Meløygården, Ermegaards sete, er bevart som bygdetun. Velkommen!

09.05 | 17:32

Også Benkestok, senere Ellingsen

10.11 | 21:21

Så koselig hjemmeside. Her får man virkelig ett innblikk i livet på Klakken Gård!