12. mai, 2012

Flått og hjortedyr

Forsker Vivan Kjelland ved Universitetet i Agder har dokumentert at det blir flere og flere flått.

FOTO: Jon Anders Skau

 

Hjortedyr fjerner borrelia fra flått

 

Når flått suger blod av hjortedyr, fjernes borreliasmitten.

AV:steinar vindsland

Publisert: 09.mai.2012 (18:15)Oppdatert: 09.mai.2012 (21:11)

aaa

Share on email

KRISTIANSAND: Det viser undersøkelser en gruppe forskere fra Vest- og Aust Agder har gjennomført, opplyser en av deltakerne, veterinær Solveig Knagenhjelm.

I 2009 lærte forskerne opp 25 jegere fra Aust-Agder til å ta vevsprøver av hjortedyrene de felte. Fra Norges verste flåttområder i Arendal, Froland, Vegårshei og Risør ble det samlet inn prøver. Resultatene fra undersøkelsen er nå ferdig bearbeidet og vil bli publisert om kort tid.

- Vi har nå bevist at det er betydelig færre flått som har borreliasmitte dersom de har sugd blod av hjortedyr, sier Knagenhjelm til fvn.no. Dette tolkes som om hjorteblodet renser borreliasmitten fra flåtten.

 

FOTO:Scanpix

Mellom Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder er det bygget opp et fagmiljø som utgjør landets fremste eksperter på flått og flåttbårne sykdommer.

Mandag til uka skal forskerne til Tromøya i Arendal for å undersøke flått fra sau, ville gnagere, og naturen der sauen beiter. De ønsker å se virkningen av beitende dyr på forekomst av flått og nivået av borrelia i flåttene.

- Kanskje sauene kan gjøre det samme som hjortedyrene? undrer Knagenhjelm.

Hun peker på at beitende dyr også er med på å holde vegetasjonen og dermed reduserer antall flått ned.

I fjor dokumenterte forsker ved Universitetet i Agder, Vivian Kjelland, gjennom doktorgradsarbeid ved Norges Veterinærhøgskole at en høyere andel av flått var smittet, sammenlignet med hva som er funnet i tidligere norske og nordiske studier.

Flåttmengden i Norge ser ut til å være økende. Sørlandet er landsdelen som er hardest rammet, og det er også indikasjoner på at flåtten etablerer seg på nye steder i landet. Dette har medført en økning i antall sykdomstilfeller, både av Lyme borreliose (LB) og andre sykdommer som flåttbåren encefalitt (TBE).

Flått finnes i de fleste deler av verden, og det er til nå identifisert mer enn 900 arter. De mange flåttartene har ulik geografisk utbredelse, og viktigst i Norge er skogflåtten (Ixodes ricinus). Den kan bære med seg en rekke bakterier og virus som kan overføres til dyr og mennesker og forårsake sykdom.

 

Bildet: Forsker Vivan Kjelland

Nyeste kommentarer

29.06 | 18:52

En fantastisk plass ❤️

11.02 | 07:35

Hei!
Vi er mange med aner etter Ermegaard Benkestok på 8157 Meløy. Her ble det også avholdt Benkestok-seminar for noen tiår siden. Meløygården, Ermegaards sete, er bevart som bygdetun. Velkommen!

09.05 | 17:32

Også Benkestok, senere Ellingsen

10.11 | 21:21

Så koselig hjemmeside. Her får man virkelig ett innblikk i livet på Klakken Gård!